Op Interieurplaza wordt je e-mailadres afgeschermd om je te beschermen tegen ongewenste reclame (ook wel SPAM genoemd). Als je contactgegevens met een (ver)koper uitwisselt, verlies je deze bescherming. Het kan dan gebeuren dat deze persoon je gegevens misbruikt om ongewenste reclame toe te sturen.

Waar moet ik op letten bij het handelen op Interieurplaza om spam te voorkomen?

Wees je ervan bewust dat het uitwisselen van je contactgegevens nooit zonder risico is. Hiervoor kan je verschillende veiligheidsmaatregelen nemen:

  • Doe onderzoek naar de betrouwbaarheid de verkoper.
  • Meld het bij ons als je een verdachte advertentie of adverteerder opmerkt.
  • Ontvang je toch ongevraagde e-mailberichten? Reageer hier dan niet op, klik niet in het bericht en download ook geen bijlages. Gooi het mailtje meteen weg.