Wat is het beleid van Interieurplaza ten aanzien van verzendlijsten en persoonlijke gegevens?

Het is niet toegestaan om op Interieurplaza verzendlijsten en persoonlijke gegevens aan te bieden of te vragen. Hieronder worden bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers of andere persoonlijke gegevens verstaan. Dit geldt ook voor objecten, hulpmiddelen en software hoofdzakelijk ontworpen voor het ongevraagd versturen van commerciële (elektronische) berichten (zoals e-mail en sms). Spam activiteiten via Interieurplaza zijn ook niet toegestaan.

Het College Bescherming Persoonsgegevens ziet er op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd. De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit houdt zich bezig met de bestrijding van spam.