Wat zijn objecten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen?

Het is niet toegestaan om via Interieurplaza objecten aan te bieden die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen.

Voorbeelden van aanbiedingen die niet zijn toegestaan op Interieurplaza:

• Foto’s van derden.

Voorbeelden van aanbiedingen die wel zijn toegestaan op Interieurplaza:

• Reproducties mits de auteur langer dan 70 jaar geleden is overleden.